Dịch vụ

Những lĩnh vực sản phẩm mà A.N. Lab chú trọng bao gồm:

 • Phần mềm đồ họa, mô phỏng 3 chiều (3D simulation)
 • Nghiên cứu, phát triển thuật toán về trình biên dịch (Compiler), xử lý ngôn ngữ tự nhiên, data mining.
 • Phát triển RIA (Rich Internet Application), và các ứng dụng nghiệp vụ
 • Thiết kế, phát triển các ứng dụng nhúng và device driver…
 • Thiết kế, phát triển ứng dụng cho hệ thống mobile, smartphone (iPhone, Android)

 

Một số công việc đang triển khai tại A.N.Lab:

 1. Phần mềm đồ họa, mô phỏng 3 chiều (3D simulation)
  • Phần mềm mô phỏng cắt 3 trục, 5 trục tốc độ cao và module tính toán đường cắt được phát triển dựa trên cấu trúc dữ liệu mới có thể giải quyết vấn đề vách đứng.
  • Xử lý ảnh trong không gian.
  • Phát triển game
  • Mô phỏng robot
 2. Nghiên cứu, phát triển thuật toán về trình biên dịch (Compiler), xử lý ngôn ngữ tự nhiên, data mining
  • Model checking, công cụ phân tích phần mềm.
  • Phần mềm phân tích cú pháp, phân tích ngữ cảnh, phân tích ý nghĩa của đoạn văn tiếng Nhật.
  • Công cụ tìm kiếm, hệ thống phân tích dữ liệu
 3. Phát triển RIA (Rich Internet Application), và các ứng dụng nghiệp vụ.
  • Ứng dụng web trên AJAX.
  • Phát triển Flash trên PC, Flash trên điện thoại di động.
  • Phát triển ứng dụng Silverlight, Adobe Air.
 4. Thiết kế, phát triển các ứng dụng nhúng và device driver…
  • Device driver trên Linux
  • Ứng dụng nhúng trên iTRON, WindowsCE.
  • Thiết kế vi mạch, phát triển chương trình điều khiển.
  • Các kiến trúc thành công:PIC, ARM, SuperH, x86
 5. Thiết kế, phát triển ứng dụng cho hệ thống mobile, smartphone (iPhone, Android)
  • Ứng dụng AR (Augmented Reality)
  • Game cho Docomo (Hệ thống Mobile Nhật Bản)
  • Chuyển ứng dụng sang Android

 

Kĩ năng

 • Đảm nhiệm công việc từ giai đoạn nghiên cứu ý tưởng, định nghĩa yêu cầu, tạo thử cho đến khi giao nộp và đưa vào hoạt động.
 • Phong cách phát triển của A.N.Lab là thúc đẩy dự án hiệu quả từ những yêu cầu không rõ ràng như tạo thử, porting, cải thiện tính năng...
 • Ngôn ngữ phát triển: Assembly, C/C++, C#, Java, ActionScript, PHP, Python, OCaml, Flex, Perl, Ruby
 • OS: Windows, Windows CE, Linux, Embedded Linux, TRON
 •